Delat och Klart

Göteborgs Sotningsdistrikt AB

Göteborgs Sotningsdistrikt AB, är ett företag med tjänster inom det mesta som innefattar ventilationsrensning på Hisingen. Deras sotare på Hisingen med omnejd har möjlighet att hjälpa dig med kanalrensning, rengöring av fläktaggregat, funktionskontroll och luftflödesmätning. De åtgärdar även fel i anläggningen såsom byte av lager i fläkt, filter, kanaler, don med mera, och de byter även hela fläktaggregat. Du kan alltid lita på att få ett väl utfört arbete och en bra service av dessa sotare på Hisingen. 

  

Detta inlägg var postad i